Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom:

  • VVS-installationer av rör, badrum, värmesystem, pannor etc
  • VVS-underhåll, byte av delar
  • Nya projekt, husbyggnad, tillbyggnad, ny process etc
  • Alternativa energikällor typ värmepumpar, el-konverteringar
  • Livslängdsanalyser, stausbedömningar etc av din utrustning och rörsystem
  • Vattenbehandling, olika alternativ för rening av ditt dricksvatten
  • Avloppsbehandling, olika alternativ för att minska utsläppen mot naturen.
  • Hela systemuppbyggnader för industrin eller hushåll
  • Kvalificerade lösningar i samarbete med vårt nätverk Speciella utrustningar för vattenbehandling

 

Kom i håg att nyttja
ROT-avdraget!

Läs mer hos Skatteverket.